Priser 

Bilden från 1793 visar en tungt beväpnad brittisk kapare som håller på att ta två svenska fartyg som priser. Tusentals danska och svenska fartyg mötte samma öde mellan 1660 och 1815. Efter att ett fartyg togs av en kapare var det prisdomstolens uppgift att avgöra om kapningen gick rätt till och fartyget kunde dömas som en så kallad ”god pris”. För att bistå domstolen i förhandlingarna beslagtogs alla skriftliga dokument ombord, från loggböcker, fraktsedlar, korrespondens och anteckningsböcker till diverse föremål. De beslagtagna dokumenten, tillsammans med rättegångshandlingarna, är kända som “the Prize Papers” och bevaras idag i British National Archives i London. Vårt VR-finansierat projekt använder dessa dokument för att studera kunskaper och kunskapsöverföring bland vanligt folk (sjömän, skeppare, resande till sjöss) i en tid av globala resor och handel.

Sjöhistoriska museet, Stockholm
Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet